Výroba forem, prototypů či nástrojů

Nástrojárna

Při založení naší společnosti nám bylo jasné, že hlavní prioritou cesty k úspěchu je potřeba vybudovat vlastní nástrojárnu, která bude vybavena vysoce kvalitními nástroji a vybavením.

Výrobou nástrojů, forem či prototypů ve vlastní režii získáváme nejen výraznou finanční úsporu, ale především i větší flexibilitu vůči požadavkům našich zákazníků a nezávislost na kapacitách externích nástrojáren, které bývají mnohdy omezené.

Naše nástrojárna kromě výrazné finanční úspory a větší flexibility podporuje bezproblémový chod naší vlastní lisovny plastů a umožňuje nám poskytovat nadstandardní a individuální přístup k našim zákazníkům.

Všechny produkty, které v naší nástrojárně vyrábíme podléhají kontrole kvality.

Konstrukce forem

Na základě dlouholetých zkušeností chápeme potřeby zákazníků s ohledem na požadavky životnosti a ceny při prototypových, standardních sériových forem (horkými i studenými vtoky), forem se zakládáním kovových zálisků. Dále jsme schopni ke konstrukci nabídnout analýzu procesu plnění vstřikovaného materiálu. Maximální možná váha vstřikovacích forem je v současné době vzhledem k našemu strojnímu vybaven 900 kg.

Výroba náhradních dílů

Dále nabízíme výrobu náhradních dílů pro formy a nástroje. Také umíme poškozené díly opravit dle platné 3D dokumentace, nebo staré formy aktualizovat dle nových zákaznických požadavků. Mezi další služby patří nabídka 3D konstrukce (tvorba výkresové dokumentace), elektroerozivního obrábění (vyvrtávání, hloubění, řezaní), výroba elektrod (měď,grafit), cnc frézování, soustružení, broušení (plocho, kulato). Naše nástrojárna je vybavena zařízením pro laserové navařování na obnovu a úpravu funkčních částí forem. Ve finální fázi umíme díly popsat leštit (technikých lesk, zrcadlo) a popsat popisovacím laserem.

© 2022 CADYVA tools & fixtures s.r.o. | Všechna práva vyhrazena
Vytvořila marketingová agentura MARVIO agency s.r.o.